0902.68.5599Đăng ký

Những trường hợp nên thẩm mỹ răng sứ

Những trường hợp nên thẩm mỹ răng sứ

Những ưu điểm chỉ có khi thực hiện thẩm mỹ răng sứ tại Dencos Luxury

Những ưu điểm chỉ có khi thực hiện
thẩm mỹ răng sứ tại Dencos Luxury

100% răng sứ tại Dencos Luxury là sứ chính hãng

100% răng sứ tại Dencos Luxury là sứ chính hãng

Bác sĩ trên 20 năm kinh nghiệm

Bác sĩ:

Phạm Duy Quang

Tốt nghiệp Đại học Harvard

Tu nghiệp tại nhiều nước phát triển Anh, Pháp, Đức

Thực hiện > 5000 case khách hàng
thực hiện cấy ghép Implant

Trên 20 năm kinh nghiệm

Bác sĩ:

Nguyễn Trọng Hoàn

Tu nghiệp tại Anh

Bác sĩ chuyên khoa RĂNG - HÀM - MẶT

Thực hiện > 1000 case khách hàng
thẩm mỹ răng sứ cao cấp

Trên 10 năm kinh nghiệm

Bác sĩ:

Đặng Viết Khánh

Chuyên gia thiết kế nụ cười

Bác sĩ chuyên khoa RĂNG - HÀM - MẶT

Thực hiện > 1000 case khách hàng
thẩm mỹ răng sứ cao cấp

Trên 7 năm kinh nghiệm

Bác sĩ:

Trần Văn Trung

Chuyên gia điều trị Nha Chu

Bác sĩ chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt

Thực hiện> 1000 case khách hàng

Trên 8 năm kinh nghiệm

BÁC SĨ TRÊN 20 NĂM KINH NGHIỆM

Bác sĩ:

Phạm Duy Quang

Tốt nghiệp Đại học Harvard

Tu nghiệp tại nhiều nước phát triển Anh, Pháp, Đức

Thực hiện > 5000 case khách hàng thực hiện cấy ghép Implant

Trên 20 năm kinh nghiệm

Bác sĩ:

Nguyễn Trọng Hoàn

Tu nghiệp tại Anh

Bác sĩ CHuyên khoa RĂNG - HÀM - MẶT

Thực hiện > 1000 case khách hàng thẩm mỹ răng sứ cao cấp

Trên 10 năm kinh nghiệm

Bác sĩ:

Đặng Viết Khánh

Chuyên gia thiết kế nụ cười

Bác sĩ chuyên khoa RĂNG - HÀM - MẶT

Thực hiện > 1000 case khách hàng thẩm mỹ răng sứ cao cấp

Trên 7 năm kinh nghiệm

Bác sĩ:

Trần Văn Trung

Chuyên gia điều trị Nha Chu

Bác sĩ Chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt

Thực hiện> 1000 case khách hàng

Trên 8 năm kinh nghiệm

Video & Hình ảnh

Đã có hơn 5000 khách hàng thẩm mỹ răng sứ thành công tại Nha khoa Quốc tế Dencos Luxury
  • Phòng chế tác răng sứ ngay tại labo
  • Cảm nhận khách hàng
  • Cảm nhận của Sao
  • Hình ảnh trước và sau khách hàng

Hình ảnh & Video

Đã có hơn 5 000 khách hàng thẩm mỹ răng sứ thành công tại Nha khoa Quốc tế Dencos Luxury

Bảng giá & Chương trình ưu đãi chỉ có trong hôm nay

(Lưu ý chi phí chưa bao gồm ưu đãi)
GÓI RĂNG SỨ GIÁ GỐC
/ RĂNG
BASIC

Răng sứ Venus

Răng sứ Roland

4 triệu

5 triệu

GÓI VIP 1

Răng sứ Cercon

Răng sứ DD bio

Răng sứ Emax

6 triệu

6 triệu

6,5 triệu

GÓI VIP 2

Răng sứ HT smile

Răng sứ Ceramil

Răng sứ Creation

Răng sứ Nacera

Răng sứ DD Plus

7 triệu

7 triệu

7 triệu

8 triệu

8 triệu

GÓI LUXURY

Răng sứ HT smile Z

Răng sứ Vision

Răng sứ Dcos LX

Răng sứ Vision Pro

10 triệu

12 triệu

12 triệu

18 triệu

Đăng ký ưu đãi đặc biệt
Chỉ áp dụng cho 50 khách hàng đăng ký sớm nhất. Áp dụng từ ngày 20/11 - 30/11/2018

Hotline: 0902.68.55.99

Bảng giá & Ưu đãi đặc biệt

(Lưu ý chi phí chưa bao gồm ưu đãi)

Đăng ký ưu đãi đặc biệt
Chỉ áp dụng cho 50 khách hàng đăng ký sớm nhất. Áp dụng từ ngày 20/11 - 30/11/2018

Hotline: 0902.68.55.99

0902.68.5599
Đăng ký